GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

FLORI ÎN BREȚCU

BERECKI HARANGSZÓ

Névnap RO

2019. február 22. Péntek
Gerzson, Zétény

 
A Nap kel 08:17-kor,
nyugszik 18:47-kor.

Holnap
Alfréd, Mirtill
napja lesz.

BERECK - HAZAJÁRÓ

 

 

INFO

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

112

 

Székelyek Menetelése

 

SHENGEN II.

EMAIL

EMAIL

Facebook Like Box

Şcoala – trecut şi prezent

 

Referiri la învăţământul din comuna Breţcu există în “Historia domus ecclesiae parochialis rom.chat.oppidi Bereck. Inchoato anno 1869 per Alexius Kovács parochus” şi protocoalele sinodului parohial al Bisericii Ortodoxe. Din aceste documente reiese că Biserica a avut întotdeauna un rol deosebit, am putea spune hotărâtor, în formarea tinerelor vlăstare ale comunităţilor română şi maghiară din Breţcu, localitatea cu rang de oraş din 1426 până în 1880.

         Probabil că sub oblăduirea celor două biserici au funcţionat instituţii de învăţământ din cele mai vechi timpuri. Vitregiile istoriei însă au distrus documentele referitoare la învăţământul din comună. Astfel se explică faptul că abia din prima jumătate a sec. al XIX-lea există documente scrise. În “Historia domus” prima consemnare referitoare la învăţământ datează din 1823 şi precizează că “prolex scholis idonae censentur 85 a mense Decembri usque Martium scholam frecventant 15”. Educarea copiilor s-a realizat în instituţii distincte pentru băieţi şi fete atât în ciclul primar cât şi în cel gimnazial. În documentul amintit există procese verbale prin care se fac aprecieri la întreţinerea clădirilor, calitatea predării şi frecvenţa elevilor. Este demn de reţinut că de-a lungul deceniilor s-au făcut eforturi pentru menţinerea la cursuri a elevilor. Documentul citat conţine un pasaj care atestă existenţa unei activităţi metodice coordonate de biserică

 În ceea ce priveşte şcoala confesională ortodoxă, putem spune că începuturile ei, ca şi în cazul celei de confesiune catolică, se pierd în negura timpurilor. Într-un protocol “luat în şedinţa Sinodului parohial ordinal ţinut la 30 ianuarie 1895 în biserica greco – orientată cu hramul Sf. Ierarh Nicolae din Breţcu, punctul VI, este menţionată o”rugare” a domnului Vasile Fenechi prin care arată că ar voi a face un oaresi care venit şcoalei prin edificarea unui edificiu pentru boltă cu 2 încăperi şi pivniţă. ” Cererea a fost refuzată pentru că  curtea şcoalei … fiind acel loc a se folosi exclusiv în interesul şcoalei ca atare pentru recrearea şcolarilor în timpul liber şi ca teritoriu de gimnastică.

 

Prin organizarea lor şcolile confesionale erau puse sub directa îndrumare şi supraveghere a preotului, acesta fiind răspunzător, alături de întreaga obște creștină de bunul mers al procesului  intructiv – educativ al copiilor care frecventau şcoala. De altfel, preotul avea pe lângă calitatea de paroh şi pe aceea de preşedinte al “scaunului şcolar”.

 În comuna Breţcu din 1920 a funcţionat şi şcoală confesională şi şcoală de stat. Școala de stat a funcţionat cu 2 secţii: cu limba de predare mahgiară şi română. Actuala clădire a şcolii s-a construit între anii 1930 şi 1937. La aceasta au fost adăugate în 1960 patru săli de clasă, iar în 1970 alte patru. Din 1910 până în anii 1950 la Breţcu pe lângă şcoala de stat a funcţionat un internat pentru elevii de gimnaziu din satele aparţinătoare Oituz şi Mărtănuş. În anii 1970 au fost înfiinţate clase liceale treapta I cu profil mecanic şi agricol. Din 1985 au funcţionat clase liceale – invățământ seral până în 1991. Între 1995-98 a funcţionat o clasă complementară de industrie uşoară, iar din 1997 o clasă de şcoală profesională, profil confecţii.

         Grădiniţa cu program normal  funţionează într-o clădire reabilitată în 1995 şi dotată conform celor mai înalte exigente. În acelaşi an s-a construit o clădire destinată iniţial serviciului administrativ (atelier de întreţinere, magazii), dar prin împejurări de forţă majoră s-a dat în folosinţă Gădiniţei cu program prelungit. Clădirea a fost amenajată pentru această destinaţie între anii 1997-1998 (introducerea apei, amenajarea grupului sanitar).

         Anul 2001 a adus schimbări radicale în ce priveşte clădirea şcolii: prin programul de reabilitare a şcolilor din mediul rural, finanţat de Banca Mondială în valoare de  5 miliarde lei, s/au efectuat  lucrări de consolidare, modernizare. Astfel primii ani ai mileniului III au ridicat instituţia noastră în rândul celor mai frumoase şi moderne şcoli din ţinut. Festivitatea de botez a fost prilejuită de darea în folosință a clădirii după lucrările de reabilitare. Din 17  noiembrie 2002, conform deciziei nr.600 a Inspectoratului Școlar al jud.Covasna, unitatea noastră de învățământ poartă numele de Comenius.

         A urmat un alt episod de modernizare a instituției școlare: în 2004 au fost schimbate ferestrele școlii , ca urmare a unei fructuoase colaborări Școală-Inspectoratul Școlar al județului Covasna –Primăria comunei Brețcu.

         În același an,  pe data de 24 octombrie, a avut loc darea în folosință a sălii de sport în prezența prefectului județului Covasna și a președintelui Consiliului județean.

         La 16 noiembrie 2007 a fost inaugurată poarta monumentală de la intrarea școlii în prezența secretarului de stat Pasztor Gabriella și a inspectorului general al județului.

         În 2008, cu ocazia zilelor comunei, pe data de 30 august s-a inaugurat noua  clădire a Grădiniței cu Program Prelungit. La acest eveniment au fost prezenți Excelența Sa Fuzes Oszkar, ambasadorul Ungariei și d-na Keresztely Irma, inspector școlar general la IȘJ Covasna.

         Cele enumerate mai sus sunt tot atâtea cifre, nume, evenimente, care au rămas posterității prin însemnări făcute în diferite documente. Sunt forme de manifestare ale atitudinii comunității față de soarta învățământului din localitate.Totalitatea lor constituie o cronică a școlii din comuna Brețcu, de la înființarea ei până în prezent. Și ca parte a comunității, este mijloc de realizare a dorințelor, viselor care ne îndeamnă spre mai mult, spre  mai bine.

O prezentare a instituției  de învățământ din localitate nu este completă fără a evidenția numele  persoanelor care s-au aflat în fruntea ei de-a lungul anilor. Documentele existente au păstrat lista directorilor:

 Gligor Ferenc

Szántó Lajos

Bánffy István

Palkó Ferenc

Soós Zoltán (.......-1973.augusztus 31)

Demeter Márton (1 septembrie 1973- 31august 1984)

Ferentzi László István (1septembrie 1984- 31august 2013)

Páva Zoltán Tibor (de la 1 septembrie 2o13)

și lista directorilor adjuncți:

                            Hagiu Maria

                            Băjan Alexe  (....august 1977)

                            Tărlungeanu Aurel (1 septembrie l977-31 august 1983)

                            Szocs Maria (1 septembrie 1983-31 august 1999)

                            Boroș Nicolae(1 septembrie 1999-31 august 2004)

                            Movileanu Ioan (de la 1 septembrie 2004...)

                                                        Întocmit,

Ferentzi László István
Creative Web Solutions
All Rights Reserved

 

Partnerünk: erdely.ma