Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

                                    COMISII   DE  SPECIALITATE

I.Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, protecția mediului, juridică şi de disciplină

 • Fejér Attila -  președinte
 • Klára György - secretar
 • Miron Oana - membru
 • Kocsis Benedek - membru
 • Biszak Arpad - membru

         

II.Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, turism, muncă și protecție socială, învăţământ, sănătate, familie

 • Hosszu István – președinte
 • Fejér Attila - secretar    
 • Bara Németh László - membru
 • Márkos Imre - membru
 • Fülöp Mihály - membru
 • András József - membru
 • Páll János - membru

Search

Language