Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

                                    COMISII DE SPECIALITATE

 

 1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină

 

 • Hosszu István – preşedinte
 • Fejér Attila – secretar
 • Sebestyén Árpád –membru

 

 1. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate
 • Miron Oana – preşedinte
 • Klára György – secretar
 • Biszak Arpad –membru

 

 

 1. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
 • Bara Németh László – preşedinte
 • Miron Oana – secretar
 • Kocsis Benedek – membru

 

 1. Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

 

 • Páll János – preşedinte
 • Fülöp Mihály – secretar
 • András József –membru
 • Márkos Imre – membru
 • Biszak Arpad – membru

Search

Language